Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

1.sem.nav.prez.LA od 15/16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15J2A1 Jazyk - angličtina 1 česky Z 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
11LP2 Lineární programování 2 česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
14PPRP Počítačová podpora řízení projektů KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17TSI Technologie silniční dopravy česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17TZD Technologie železniční dopravy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11TER Teorie her a optimální rozhodování česky ZK 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17TRI Tvorba a řízení investičních projektů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17RLOG Řízení logistických řetězců česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17RZO Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30011505-1.S.NPLA_15_16.html