Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení logistických řetězců

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17RLOG Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Edvard Březina, Tomáš Horák
Cvičící:
Edvard Březina, Tomáš Horák
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Logistický řetězec. Logistický systém. Horizontální a vertikální dimenze integrace logistiky. Vývojové typy logistických řetězců - s přetržitými, kontinuálními, synchronními toky. Nezávislý způsob řízení logistického řetězce. Řízení logistického řetězce v uzavřeném okruhu se zpětnou vazbou. Možné polohy bodu rozpojení v logistickém řetězci. Řetězcové efekty. Případové studie.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami optimálního řízení a alokací hmotných toků na logistickém řetězci, rozhodováním při řízení hmotných a nehmotných toků na logistickém řetězci, řešením vztahů mezi dopravci a uživateli dopravy na logistickém řetězci.

Studijní materiály:

Pernica, P.: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století, RADIX, Praha, 2005.

Pastor, O. - Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, 2007.

Štůsek, J.: Řízení provozu v logistických řetězcích, C. H. Beck, Praha, 2007.

Pernica, P. - Mosolf, J. H.: Partnership in Logistics, RADIX, Praha, 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4003206.html