Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie silniční dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TSI KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Michal Drábek, Vít Janoš
Cvičící:
Michal Drábek, Vít Janoš
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Právní, provozní, technologické, logistické a bezpečnostní podmínky silniční dopravy, hlavní dopravní technologie, zvláštní přepravy, mezinárodní smlouvy, požadavky na parametry a specializaci dopravních, přepravních a manipulačních prostředků, technická obsluha vozidel, bezpečnost silniční dopravy a výběr optimální dopravní jednotky.

Požadavky:

technologie dopravy a logistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se silniční dopravou v ČR (včetně mezinárodní dopravy) v právních, technických, technologických, logistických a bezpečnostních souvislostech.

Studijní materiály:

Relevantní dopravní, provozní, technické a bezpečnostní předpisy.

Mezinárodní dohody CMR, TIR, AETR, ATP a ADR.

Ptáček, P. - Kaplánek, A.: Přeprava nákladu v silniční nákladní dopravě. Brno: CERM, 2002.

Uhříček, V.: Mezinárodní a vnitrostátní silniční přeprava nebezpečných věcí, Praha: NEOSET, 2011.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855506.html