Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17RZO Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Dušan Teichmann
Cvičící:
Dušan Teichmann
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku optimalizace řízení zásob, údržby a obnovy zařízení. Kromě klasifikace modelů zásob a obnovy budou posluchači podrobněji obeznámeni se základními deterministickými a stochastickými modely zásob a obnovy. Ve druhé části bude pozornost věnována modelům teorie rozvrhů jako jsou modely Job-Shop, Flow-Shop, Open-Shop a metodám optimalizace rozvrhů.

Požadavky:

teorie grafů, matematické programování, matematická statistika, teorie pravděpodobnosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování v dopravních a logistických systémech se zaměřením na řešení úloh souvisejících s plánováním zásob, údržby a obnovy, dále se základními modely a metodami teorie rozvrhů.

Studijní materiály:

Jablonský, J.: Operační výzkum, Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1.

Linda, B.: Stochastické modely operačního výzkumu. Statis, Bratislava 2004, 2004. ISBN 80-85659-33-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4005206.html