Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 4j+8j Z,L povinný předmět programu
2015_BEEMH Humanitní předměty 4 povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4P+2C Z povinný předmět programu
B0B16MME Makro a mikroekonomika Z,ZK 4 2p+2s Z povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4+2 Z,L povinný předmět programu
B0B99PRP Procedurální programování (pro EK a EEM) Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2j+2j Z povinný předmět programu
B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství KZ 3 2+2c Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B1B31EOS Elektrické obvody Z,ZK 6 3+2s L povinný předmět programu
B1B02FY1 Fyzika 1 Z,ZK 8 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2 Z,ZK 7 4+2 L,Z povinný předmět programu
B1B15VYA Výpočetní aplikace KZ 4 2+2c L povinný předmět programu
Platnost dat k 20. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod751713508605.html