Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Softwarové inženýrství a technologie

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BD6B04PRE Prezentace
 
KZ 3 14+6 Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2j+2j Z povinný předmět programu
BD6B36ZAL Základy algoritmizace Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu
BD6B01ZDM Základy diskrétní matematiky Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu
BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby KZ 3 6KP+6KL Z povinný předmět programu
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů Z,ZK 6 22P+8C Z povinný předmět programu
BD6B36ZPR Základy projektového řízení KZ 3 6KP+6KC Z povinný předmět programu
BD6B39ZWA Základy webových aplikací Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 4j+8j Z,L povinný předmět programu
BD6B36DBS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět programu
BD6B01LAG Lineární algebra
 
Z,ZK 7 28KP+6KC L povinný předmět programu
BD6B36PJV Programování v JAVA
 
Z,ZK 6 14KP+9KC L povinný předmět programu
BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků
 
Z,ZK 6 14KP+9KC L povinný předmět programu
BD6B36TS1 Testování software
 
Z,ZK 5 14KP+6KC L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška Z,ZK 0 Z,L povinný předmět programu
BD6B36EAR Enterprise architektury KZ 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu
BD6B01MAA Matematická analýza Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu
BD6B36OMO Objektový návrh a modelování
David Kadleček, David Kadleček 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět programu
BD6B32PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 14P + 6C Z povinný předmět programu
BD6B36PJC Programování v C/C++ KZ 4 14KP+6KC Z povinný předmět programu
BD6B16ZPD Základy podnikání Z,ZK 5 14KP+6KS Z povinný předmět programu

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BD6B36DSA Datové struktury a algoritmy
 
Z,ZK 6 14KP+9KC L povinný předmět programu
BD6B16INS Informační systémy
 
KZ 4 14KP+6KS L povinný předmět programu
BD6B36NSS Návrh softwarových systémů
 
Z,ZK 5 14KP+6KC L povinný předmět programu
BD6B01PST Pravděpodobnost a statistika
 
Z,ZK 4 14KP+6KC L povinný předmět programu
BD6B36RSP Řízení softwarových projektů
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět programu
BSITMPV-K Povinně volitelné předměty 20 povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BD6B32KAB Kryptografie a bezpečnost Z,ZK 5 14P + 6C Z povinný předmět programu
BD6B16PIT Právo pro IT
Michal Briaský, Martin Dobiáš, Peter Kopačka 
Z,ZK 4 14KP+6KS Z povinný předmět programu
BD6B36PRO Semestrální projekt KZ 6 2s L,Z povinný předmět programu
BSITMPV-K Povinně volitelné předměty 20 povinně volitelný předmět
BSTMVOLSI Volitelné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 0+12 L,Z povinný předmět programu
BSITMPV-K Povinně volitelné předměty 20 povinně volitelný předmět
BSTMVOLSI Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod671337971105.html