Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Obor Komunikace a zpracování signálu - průchod studiem

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy - Komunikace a zpracování signálu

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2j+2j Z
A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy Z,ZK 5 3+1c Z povinný předmět oboru
A8M37WDC Bezdrátové digitální komunikace Z,ZK 5 4+0 Z povinný předmět oboru
A8M32NOP Optimalizace sítí Z,ZK 5 4+0c Z povinný předmět oboru
A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy Z,ZK 6 3+1c Z povinný předmět oboru
MOESVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A8M37CDC Kódování v digitálních komunikacích Z,ZK 5 4+0 L povinný předmět oboru
A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací Z 2 0+2c L povinný předmět oboru
A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů Z,ZK 5 4+0 L povinný předmět oboru
MOESH Humanitní předměty 4 volitelný předmět
MOESVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů Z 2 0+2L Z povinný předmět oboru
A8M37RSY Rádiové systémy Z,ZK 5 4+0 Z povinný předmět oboru
A8M32VPS Zpracování a kódování video signálů Z,ZK 5 4+0 Z povinný předmět oboru
MOESVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
MOESVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30036949.html