Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rádiové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M37RSY Z,ZK 5 4P+0L česky
Přednášející:
Pavel Kovář (gar.)
Cvičící:
Pavel Kovář (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Základní principy, teorie, popis, realizace a parametry rádiových systémů. Výklad zaměřen především na radar a

systémy určování polohy.

Požadavky:

Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)

Osnova přednášek:

1. Rádiové systémy a jejich charakteristiky. Síla signálu a citlivost, směrové charakteristiky antén. Speciální

systémy, systémy navigační a radar. Metody určování polohy: AOA, TOA, TDOA. Kmitočtová pásma.

2. Družicové systémy I - principy a metody. Přesnost, DOP. Potlačení ionosférické refrakce. Základní schéma

přijímače.

3. Družicové systémy II - systém GPS. Konstelace družic, parametry systému, dálkoměrný signál. Navigační

zpráva a její kódování. Služby. Moderniozace systému. Družice bloků IIR - M, IIF a III.

4. Družicové systémy III - systém GLONASS. Konstelace družic, parametry systému, navigační zpráva.

5. Družicové systémy IV - systém Galileo. Konstelace družic, parametry systému, struktura signálu, kmitočty,

modulace BOC, AltBOC a CBOC. Služby. Podpůrné a asistované systémy - SBAS, EGNOS, QZSS. Systém

BEIDOU/COMPASS.

6. Zaměřování, ADF a NDB majáky. Low Jack (Lojack). Systém VOR, podstata systému, maják, přijímač,

indikace a využití pro pilotáž. Maják DVOR.

7. Mření vzdálenosti, systém DME - princip, maják a přijímač. Rádiový výškoměr. Systémy ILS, MLS, GLS.

Hyperbolické systémy - LORAN C, eLORAN.

8. Radar a jeho principy, hlavní parametry. Kmitočtová pásma. Primární a sekundární radar.

9. Radarové signály a jejich časování. Funkce neurčitosti a komprese signálů.

10. Radarová rovnice. Odrazivost cílů, efektivní odrazná plocha. Šíření radarových signálů. MTI.

11. Aktivní radar. Struktura a funkce jednotlivých bloků radaru. Blok přijímače a vysílače.

12. Vysílač radaru a jeho návrh. Anténa a její vlastnosti. Vysokofrekvenční obvody.

13. Primární, sekundární a terciární zpracování radarových signálů. Dopplerovská detekce a zpracování.

14. Sekundární přehledový radar, princip, struktura signálů. Pasivní radary, principy, signály, určení polohy cíle a

přesnost.

Osnova cvičení:

Předmět má jen přednášky

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Bezoušek, P. - Šedivý, P.: Radarová technika. Praha, ČVUT 2004

2. Hrdina, Z. - Pánek, P. - Vejražka, F.: Rádiové určování polohy (Družicový systém GPS). Praha, ČVUT 1995.

3. Kayton, M., Fried, W. R.: Avionics Navigation Systems: New York, Wiley 1996

4. Misra, P., Enge, P.: Global Positioning System. Ganga-Jamuna Press 2004.

5. Kaplan, E.D. - Hegarty, Ch.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition. Artech House

2006.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M37RSY
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:B2-815a
Kovář P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:C3-436
Kovář P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2695106.html