Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zpracování a kódování audio signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M31APS Z,ZK 5 4P česky
Přednášející:
Petr Pollák (gar.), Libor Husník
Cvičící:
Petr Pollák (gar.), Libor Husník
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět je zaměřen na zpracování audio signálů v oblasti řeči a zvuku. Jsou vysvětlena specifika vyplývající z

fyziologie a psychologie vytváření a vnímání přirozených zvuků. Významná část látky je věnována oblasti zpracování

řečového signálu s užším zaměřením na aplikace obecných technik číslicového zpracování signálů v časové a frekvenční

oblasti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod - řečový signál, model vzniku řeči. Digitalizace a základní kódovací strategie (PCM, ADPCM, a-law).

2. Časové a spektrálních charakteristiky řeči, měření kvality řečového signálu.

3. Detekce řečové aktivity (energetické, kepstrální, koherenční algoritmy)

4. Jednokanálové metody potlačování šumu.

5. Vícekanálové metody potlačování šumu.

6. Potlačování echa - vznik echa, metody v časové oblasti, DTD detekce.

7. Metody potlačování echa ve frekvenční oblasti.

8. Principy zdrojového kódování zvuku - úvod do psychoakustiky

9. Psychoakustické modely pro kódování zvuku¨

10. Jednoduché kódování zvuku - PCM, CD. Možné zdroje chyb.

11. Strategie alokace bitů

12. Výstavba percepčního kodéru zvuku

13. Měření kvality kodéru zvuku

14. Standardy kódování zvuku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Bosi, M., Goldberg, R.E.: Introduction to Audio Digital Coding and Standards, Springer 2002

2. Kahrs, M., Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics, Kluwer

Academic Publishers 1998

3. Vaseghi, S.: Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, Wiley, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2693906.html