Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kódování v digitálních komunikacích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M37CDC Z,ZK 5 4P+0C česky
Přednášející:
Jan Sýkora (gar.)
Cvičící:
Jan Sýkora (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět rozšiřuje a prohlubuje témata základních kurzů teorie komunikace v následujících hlavních oblastech. 1)

Pokročilé kapitoly teorie informace v kódování a teorie informace v komunikačních sítích vytváří základní rámec pro

pochopení principů kódování v jedno-uživatelských a multi-node/multi-user scénářích. 2) Algebraické kódování

představuje klasické partie blokových a konvolučních kódů. 3) Pokročilé kódovací techniky se zaměřují na turbo, LDPC,

Space-Time kódy a Wireless Network Coding. 4) Pokročilé dekódovací techniky, zejména iterativní a multi-user

dekódování, jsou základním nástrojem pro dekódování kódů přibližujících se kapacitě kanálu.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Pokročilá teorie informace v kódování (coding theorem, feed-back, erasure, BSC, Outage Capacity)

2. Network Information Theory (1/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)

3. Network Information Theory (2/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)

4. Algebraické kódování (GF(M^m))

5. Blokové kódy (cyklické kódy)

6. Konvoluční kódy (nonrecursive/recursive, polynomial formalism, General Transfer Function)

7. Pokročilé kódování - Turbo-Codes

8. Pokročilé kódování - LDPC

9. Iterativní dekódování (Soft-In Soft-Out block, Forward-Backward algorithm)

10. Iterativní dekódování na faktorových grafech (FG Sum-Product algorithm)

11. Space-Time kódy - návrh a vlastnosti

12. Space-Time kódy (Block STC, Trellis STC, Layered STC)

13. Multi-User dekódování

14. Základy Wireless Network Coding (WNC, NC)

Osnova cvičení:

Předmět má jen přednášky

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001

2. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005

3. E. Biglieri: Coding for Wireless Channels, Springer, 2005

4. B. Vucetic, J. Yuan: Space-Time Coding, John Wiley & Sons, 2003

5. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005

6. B. Vucetic, J. Yuan: Turbo codes - principles and applications, Kluwer academic publishers, 2000

7. Oppermann I., Hamalainen M., Iinatti J.: UWB theory and applications, John Wiley & Sons, 2004

8. Meyr, H., Moeneclaey, M., Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers-Synchronization, Channel

Estimation and Signal Processing. John Wiley. 1998

9. Mengali, U., D'Andrea, A. N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Press. 1997

10. R. E. Blahut: Algebraic codes for data transmission, Cambridge University Press, 2006

11. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, 1991

12. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993

13. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998

Poznámka:
Další informace:
http://radio.feld.cvut.cz/courses/A8-WDC/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2693706.html