Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Modelování podnikových procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-MEP Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Robert Pergl (gar.), Marek Skotnica
Cvičící:
Robert Pergl (gar.), Marek Skotnica, Marek Suchánek
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na úvod do disciplíny Enterprise Engineering, tedy „inženýrství podniků“. Studentům je představena důležitost a principy správného metodického postupu při (re)inženýringu a implementacích procesů, organizačních struktur a informační podpory ve velkých firmách a institucích.

Předmět je ekvivalentní s MI-MEP.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do disciplíny inženýrství podniků. Úvod do metody Design & Engineering Method for Organisations (DEMO). Semiotický žebřík a rozlišování O/I/D úrovní pro lidské činnosti.

2. Rozlišování koordinačních a produkčních činností. Pojem transakce, transakční vzory. Příklady na transakce a referenční modely.

3. Aplikování semiotického žebříku na strukturu organizace. Detaily struktury koordinačních aktů.

4. Pojmy kompetence, autorita a zodpovědnost. Konstrukční model organizace a příklady. Pojmy interakce a interstrikce.

5. Procesní model a příklady.

6. Model faktů.

7. Akční model.

8. Pojmy funkce, konstrukce, affordance. Rozlišování realizace a implementace. Podnikové informační systémy.

9. Řízení podnikových procesů.

10.-12. Prezentace týmů.

Osnova cvičení:

1. Úvod do modelování podnikových procesů. Rozlišování O/I/D úrovní.

2. Modelovací prostředí, transakce a simulace. Konkstrukční model organizace.

3. Procesní model.

4. Model faktů. Akční model.

5.-6. BPM systémy. Práce na semestrálních projektech. Konzultace.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s metodou DEMO (Design & Engineering Methodology for Organisations), naučí se syntaxi jejích diagramů a osvojí si dovednosti modelování na jednoduchých příkladech.

Studijní materiály:

prof. Jan L.G. Dietz: Red Garden Gnomes Don't Exist

prof. Jan L.G. Dietz: The Essence of Organisation

František Hunka: Podnikové ontologie, Ostravská univerzita 2012 (skripta)

Poznámka:

Předmět je ekvivalentní s MI-MEP // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2251.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Základy procesního inženýrství.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2251
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T9:347
Pergl R.
Skotnica M.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
Čt
místnost T9:348
Skotnica M.
11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6098306.html