Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pokročilé aspekty podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-PAS Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
David Buchtela, Zdeněk Kučera (gar.)
Cvičící:
David Buchtela, Zdeněk Kučera (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům pokročilé (ve srovnání s bakalářským stupněm studia) znalosti a dovednosti potřebné při založení a provozování vlastního podniku nebo při řízení podniku, především z oblasti práva, administrativy (nutné kroky a dokumenty), elektronického podnikání, řízení a marketingu. Zároveň se studenti seznámí se základy E-podnikání, kryptoměny a souvisejícími právními aspekty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podnikání a legislativa, právní formy podnikání, založení a registrace podniku.

2. Povinnosti podniku ve vztahu ke státu, audit. Podnik jako zaměstnavatel, zákoník práce.

3. Trh a obchod, obchodní operace, obchodní závazkové vztahy, obchodní smlouvy.

4. Mezinárodní obchod, daňové aspekty (DPH), výkaznictví, mezinárodní účetnictví a účetní standardy.

5. Produkty, zboží. Ochranná známka, předměty průmyslového vlastnictví, licenční smlouva.

6. Obchodní modely, cenová tvorba, cenové pohyby. Digital Business a jeho vliv na strategii a obchodní model podniku.

7. Obchodní proces a jeho podpora v CRM, Digital Marketing a online prodej.

8. Logistika a distribuční politika, logistické metody.

9. Marketingové pojetí podnikatelské činnosti, strategie, techniky a formy prodeje. Nástroje a principy Social Computing.

10. Propagace, public relations a reklama v podnikové činnosti.

11. E-podnikání, kryptoměny, právní a ekonomické aspekty. Kvalifikovaný a zaručený elektronický podpis.

12. Infrastruktura podniku, organizační a řídící struktury. Získávání a řízení lidských zdrojů.

13. Řízení jakosti v podniku, certifikace jakosti ISO.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:347
Buchtela D.
Kučera Z.

16:15–18:45
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT učebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6075606.html