Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Architektura middleware 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-AM1 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí s novými trendy, koncepty a technologiemi v oblasti architektur orientovaných na služby. Získají přehled o architektuře informačního systému, webových služeb a aplikačního serveru. Dále se seznámí s principy a technologiemi pro middleware zajišťující zejména integraci aplikací, asynchronní komunikaci a vysokou dostupnost aplikací.

Předmět nahrazuje MI-MDW.

Požadavky:

Znalosti softwarových architektur a webových technologií (HTTP, HTML, URI, XML), znalosti programování (Java, JavaScript) a počítačových sítí, znalosti základních algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Architektura informačního systému.

2. Servisně orientovaná integrace.

3. Integrační vzory.

4. Architektura webové služby orientované na zdroje (REST).

5. Model stavu webové služby.

6. Vlastnosti rozhraní webových služeb.

7. Škálovatelnost, kešování a řízení přístupu ke zdrojům.

8. Architektura webové služby založené na posílaní zpráv (SOAP).

9. Architektura aplikačního serveru.

10. (2) Služby aplikačního serveru.

11. Principy asynchronní komunikace pomocí front a událostí.

12. Ladění výkonu a vysoká dostupnost webových aplikací.

Osnova cvičení:

1. Úvod, nástroje a architektury

2. RESTful - návrh, implementace a evaluace

3. Webové služby orientované na zprávy - SOAP, WSDL

4. Aplikační server a jeho služby

5. Messaging systémy

6. Škálovatelnost a vysoká dostupnost

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. T. Erl : Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices (2nd Edition).Prentice Hall, 2016. ISBN 978-0133858587.

2. E. El-Sheikh, A. Zimmermann, L. C. Jain : Emerging Trends in the Evolution of Service-Oriented and Enterprise Architectures. Springer, 2018. ISBN 978-3319821306.

3. L. Richardson, S. Ruby, M. Amundsen : RESTful APIs: Services for a Changing World. O’Reilly Media, 2013. ISBN 1449358063.

4. B. Burns : Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services. O’Reilly Media, 2018. ISBN 978-1-492-03177-2.

Poznámka:

Předmět nahrazuje MI-MDW. // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-MDW/

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6075506.html