Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vestavné hardwarové prostředky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-EHW Z,ZK 5 2P+1C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC (MI-NFA.16)
Systémy na čipu (MI-SOC.16)
Systems on Chip (MIE-SOC.16)
Předmět je náhradou za:
Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC (MI-NFA.16)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět poskytuje znalost základních technik a zákonitostí, které řídí konstrukci číslicových zařízení jak malého, tak velkého měřítka. Jsou základem konstrukce pokročilých vestavných systémů, které využívají specializaci své funkce ke konstrukci efektivní hardwarové realizace či podpory výpočtu. Probírají se techniky konstrukce rychlých systémů, jejich standardní vnitřní komunikace, využití přirozeného paralelismu výpočtu ve specializovaných strukturách a systémových architekturách.

Požadavky:

BI-ČAO nebo ekvivalentní základní znalost elektrických obvodů.

Osnova přednášek:

1. Čas v číslicových obvodech. Modely časování, synchronní obvody

2. Čas v číslicových systémech. Domény časování.

3. Číslicový obvod. Zpoždění a příkon na obvodové úrovni, škálování.

4. Číslicový signál. Integrita signálu, signalizace.

5. Nejistota časování a rozhodování, techniky redukce nejistoty, správa hodinových signálů.

6. Odhad a redukce příkonu na systémové úrovni.

7. Čas a propustnost - rozlehlost (poloměr) systému. Kvantitativní přístup.

8. Komunikace v systémech malého poloměru. Hierarchické komunikační architektury.

9. Komunikace v systémech velkého poloměru. Pokročilá sériová komunikace. Sítě na čipu.

10. Paralelizace výpočtu v dedikovaném hardwaru, škálování výpočtu, kritéria optimality.

11. Škálování architektury.

12. Modelování a návrh na systémové úrovni.

13. Dekompozice a pracovní proces návrhu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vědět, jak navrhnout efektivní architekturu pokročilého vestavného systému.

Studijní materiály:

1. Gu, C. : Building Embedded Systems: Programmable Hardware. Apress, 2016. ISBN 9781484219188.

2. Barkalov, A. - Titarenko, L. - Mazurkiewicz, M. : Foundations of Embedded Systems. Springer, 2019. ISBN 3030119602.

3. Mohit, A. : Embedded System Design: Introduction to SoC System Architecture. Learning Bytes Publishing, 2016. ISBN 0997297204.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6071506.html