Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Kybernetika a robotika - Kybernetika a robotika 2016

Studijní obor: Kybernetika a robotika katedra řídicí techniky
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Kybernetika a robotika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MKYRDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
2015_MKYRP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
36
Minimální počet kreditů 66
Povinně volitelné předměty
2015_MKYRPV5 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 36 kreditů (maximálně 120)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů ( maximálně  20)
36
Minimální počet kreditů 36
Volitelné předměty
2015_MKYRH Humanitní předměty
0
MTV Tělesná výchova
0
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2015_MKYRVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013865.html