Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Kybernetika a robotika - Robotika 2016

Studijní obor: Robotika katedra kybernetiky
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Robotika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MKYRDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
2015_MKYRP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
36
Minimální počet kreditů 66
Povinné předměty oboru
2015_MKYRPO1 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
2015_MKYRPV1 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 90)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  15)
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
2015_MKYRH Humanitní předměty
0
MTV Tělesná výchova
0
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2015_MKYRVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013605.html