Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Autonomní robotika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M33ARO Z,ZK 7 3P+2L česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry (BEZM)
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Intelligent robotics (AE3M33IRO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět naučí principům umožňující vytvářet/užívat roboty schopné vnímat okolní svět a porozumět mu, plánovat aktivitu robotů v něm včetně možnosti svět aktivně ovlivňovat. Budou vysvětleny různé architektury robotů s kognitivními schopnostmi a jejich technické realizace. Studenti ve cvičeních budou s kognitivními roboty prakticky experimentovat. Studovaná látka má širší použitelnost při návrhu a stavbě inteligentních strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Autonomní robotika, přehled kurzu. Geometrie 3D tělesa. Kinematika

2. Robot s RGB+D senzory.

3. SLAM z RGB+D.

4. Grafy a úlohy na nich. Deterministické plánování.

5. Vidění v robotice I.

6. Vidění v robotice II.

7. Vidění v robotice III.

8. PŘídicí architektury robotů; reprezentace světa robotu.

9. Plánování cesty robotů, náhodné metody.

10. Generování trajektorie robotu.

11. Aplikace: Silově poddajný robot. Hmat v robotice.

12. Aplikace: Manipulační úlohy. Chapadla.

13. Aplikace: Chůze humanoidních robotů.

14. Teoretické a společenské aspekty autonomní robotiky.

Osnova cvičení:

Cvičení: laboratorní cvičení s autonomními roboty (roboty z projektů, stavebnice z robotů iRobot Create). Na robotech

studenti pořídí data, v samostatné práci vyřeší tři úlohy a na robotech je předvedou.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Siciliano, Bruno and Sciavicco, Lorenzo and Villani, Luigi and Oriolo, Giuseppe: Robotics, Modelling,

Planning and Control, Springer 2009

2. Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/b182/courses/aro/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4678006.html