Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Autonomní robotika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M33ARO Z,ZK 7 3P+2L česky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Intelligent robotics (AE3M33IRO)
Přednášející:
Karel Zimmermann (gar.), Václav Hlaváč (gar.), Vojtěch Vonásek
Cvičící:
Karel Zimmermann (gar.), Václav Hlaváč (gar.), Robert Pěnička, Tomáš Petříček, Vojtěch Šalanský, Radoslav Škoviera
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět naučí principům umožňující vytvářet/užívat roboty schopné vnímat okolní svět a porozumět mu, plánovat aktivitu robotů v něm včetně možnosti svět aktivně ovlivňovat. Budou vysvětleny různé architektury robotů s kognitivními schopnostmi a jejich technické realizace. Studenti ve cvičeních budou s kognitivními roboty prakticky experimentovat. Studovaná látka má širší použitelnost při návrhu a stavbě inteligentních strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Autonomní robotika, přehled kurzu. Geometrie 3D tělesa. Kinematika

2. Robot s RGB+D senzory.

3. SLAM z RGB+D.

4. Grafy a úlohy na nich. Deterministické plánování.

5. Vidění v robotice I.

6. Vidění v robotice II.

7. Vidění v robotice III.

8. PŘídicí architektury robotů; reprezentace světa robotu.

9. Plánování cesty robotů, náhodné metody.

10. Generování trajektorie robotu.

11. Aplikace: Silově poddajný robot. Hmat v robotice.

12. Aplikace: Manipulační úlohy. Chapadla.

13. Aplikace: Chůze humanoidních robotů.

14. Teoretické a společenské aspekty autonomní robotiky.

Osnova cvičení:

Cvičení: laboratorní cvičení s autonomními roboty (roboty z projektů, stavebnice z robotů iRobot Create). Na robotech

studenti pořídí data, v samostatné práci vyřeší tři úlohy a na robotech je předvedou.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Siciliano, Bruno and Sciavicco, Lorenzo and Villani, Luigi and Oriolo, Giuseppe: Robotics, Modelling,

Planning and Control, Springer 2009

2. Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/aro
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-107
Zimmermann K.
Hlaváč V.

10:00–12:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
Út
St
Čt
místnost KN:E-132
Pěnička R.
Škoviera R.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-132
Šalanský V.
Petříček T.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-132
Škoviera R.
Petříček T.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Laboratoř PC

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4678006.html