Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Autonomous Robotics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE3M33ARO Z,ZK 7 3P+2L
Korekvizita:
Safety in Electrical Engineering for a master´s degree (BEEZM)
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Intelligent robotics (AE3M33IRO)
Inteligentní robotika (A3M33IRO)
Autonomní robotika (B3M33ARO)
Předmět je náhradou za:
Intelligent robotics (AE3M33IRO)
Inteligentní robotika (A3M33IRO)
Autonomní robotika (B3M33ARO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The subject teaches principles allowing to build/explore robots perceiving surrounding world and understanding activities in it including the abilities to modify it. Various architectures of robots with cognitive abilities and their realizations will be explained. Students will experiment with cognitive robots in practical assignments. Studied material is applicable more widely while building intelligent machines.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Robotics, motivation, manipulator in industry. Kinematics, overview.

2. Robot with RGB+D sensors.

3. SLAM from RGB+D.

4. Graphs and tasks on them. Path planning. Deterministic methods.

5. Vision in robotics I.

6. Vision in robotics II.

7. Vision in robotics III.

8. Robot control architectures. Representation of robot world.

9. Robot path planning, probabilistic methods.

10.Path planning. Probabilistic methods.

11.Trajectory generation.

12. Application: Force compliant robot. Touch in robotics.

13. Application: Manipulation tasks. Grippers.

14. Application: Humanoid robot walk

Osnova cvičení:

Exercises: laboratory tasks with autonomous robots (with robots from research projects, with the iRobot Create building set). Students will acquire datasets using robots, will solve three tasks and will demonstrate them on the robots.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Siciliano, Bruno and Sciavicco, Lorenzo and Villani, Luigi and Oriolo, Giuseppe: Robotics, Modelling,

Planning and Control, Springer 2009

2. Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/b182/courses/aro/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681906.html