Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Komprese dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-KOD.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Jan Holub (gar.)
Cvičící:
Radomír Polách
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se seznámí se základními principy komprese dat. Získají nezbytné teoretické základy a přehled používaných kompresních metod. Přehled zahrnuje principy kódování čísel, statistických, slovníkových a kontextových metod komprese dat. Dále se studenti seznámí se základy ztrátových metod komprese dat používaných při kompresi obrázků, zvuku a videa.

Požadavky:

Znalosti základních datových struktur, základů programování a teorie automatů.

Osnova přednášek:

1. Úvod, entropie, modelování, základní metody.

2. Kódování čísel.

3. [2] Statistické metody: Shannon-Fanovo kódování, Huffmanovo kódování, aritmetické kódování.

4. [2] Slovníkové metody: LZ77, LZ78, LZW.

5. [3] Kontextové metody: PPM, DCA, ACB.

6. Burrows-Wheelerova komprese.

7. Vyhledávání v komprimovaném textu.

8. Slovní komprese.

9. Základy ztrátové komprese (obraz, zvuk, video).

Osnova cvičení:

1. Entropie, modelování, základní metody

2. Kódování čísel

3. Statistické metody, Shannon-Fanovo kódování, Huffmanovo kódování

4. Statistické metody, Aritmetické kódování

5. Slovníkové metody, LZ77, LZ78

6. Slovníkové metody, LZW

7. Kontextové metody, PPM

8. Kontextové metody, DCA

9. Kontextové metody, ACB

10. Burrows-Wheelerova komprese

11. Vyhledávání v komprimovaném textu

12. Slovní komprese

13. Základy ztrátové komprese

Cíle studia:

Předmět se zabývá základními technikami pro kompresi dat. Po úvodu s teoretickými základy se přechází ke kódování čísel, využívanému v dalších metodách. Hlavní náplní předmětu jsou pak statistické, slovníkové a kontextové metody komprese dat. Nakonec je zařazen úvod do ztrátových metod komprese dat.

Studijní materiály:

Salomon, D., Motta, G., Bryant, D. ''Data Compression: The Complete Reference''. Springer, 2006. ISBN 1846286026.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:302
Polách R.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Polách R.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt
místnost TK:PU1
Holub J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK PU 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4655206.html