Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Studijní plán Společný magisterský plán před přiřazením do oboru, verze 2016, 2017 a 2018

Studijní obor: Úvodní stránka
Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Společný magisterský plán před přiřazením do oboru, verze 2016-2018
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MI-PP.2016 Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinně volitelné oborové předměty
MI-PO+PZ.2017 Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
MI-PV-EM.2016 Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
MI-PV-HU.2016 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 89
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 31
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2016 do prezenční formy studia magistrského programu

Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 [MI-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mohou požádat o uznání zkoušky z předmětu PDP.# Opozdilcům: Student, kteremu chybí PPR, si zapíše PDP a získá z něj zápočet.# Do studia opakovaně zapsaným studentů: student se zkouškou z PPR má právou na uznání zápočtu z PDP.

Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016 [MI-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Platnost dat k 19. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013785.html