Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Specializace Teoretická informatika, verze 2018 až 2019

Studijní specializace: Teoretická informatika katedra teoretické informatiky
Studijní program: Informatika 2018 (magisterská) Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Teoretická informatika, verze 2018 - 2019
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.2018 Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018 V této skupině musíte získat 62 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
62
Minimální počet kreditů 62
Povinné předměty zaměření
NI-PO-TI.2018 Povinné předměty magisterského oboru Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2018 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
NI-V.2018 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2018
0
NI-TI-VO.2018 Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro mg.specializaci Teoretická informatika
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 97
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro mg.specializaci Teoretická informatika [NI-TI-VO.2018]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018385.html