Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Zaměření Informační systémy a management, verze 2016 až 2019

Studijní obor: Webové a softwarové inženýrství katedra softwarového inženýrství
Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Zaměření Informační systémy a management, verze 2016-2019
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MI-PP.2016 Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty oboru
MI-PO-WSI.2016 Povinné předměty magisterského oboru Webové a softwarové inženýrství, verze 2016 V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
5
Minimální počet kreditů 5
Povinné předměty zaměření
MI-PZ-ISM-ADM+IKM Doplněk povinných předmětů magisterského zaměření Informační systémy a management V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
MI-PZ-WSI-ISM.2016 Povinné předměty zaměření Informační systémy a management, verze od nástupního ročníku 2016 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
28
Minimální počet kreditů 32
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
MI-PV-EM.2016 Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
MI-PV-HU.2016 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
MI-WSI-ISM-VO.2017 Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-ISM, verze 2017
0
MI-V-ISM Volitelné předměty pro zaměření Informační systémy a management
0
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 96
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 24
Celkový počet kreditů 120
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 [MI-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mohou požádat o uznání zkoušky z předmětu PDP.# Opozdilcům: Student, kteremu chybí PPR, si zapíše PDP a získá z něj zápočet.# Do studia opakovaně zapsaným studentů: student se zkouškou z PPR má právou na uznání zápočtu z PDP.

Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016 [MI-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 [MI-PV-HU.2016]

Jesliže student absolvoval některý ze zde nabídnutých předmětů v bc. studiu, musí si vybrat jiný humanitní předmět.

Doplněk povinných předmětů magisterského zaměření Informační systémy a management [MI-PZ-ISM-ADM+IKM]

Student musí úspěšně absolvovat jeden z těchto dvou předmětů.

Povinné předměty zaměření Informační systémy a management, verze od nástupního ročníku 2016 [MI-PZ-WSI-ISM.2016]

Pro studenty opakovaně zapsané a pro opozdilce do studia: # Předmět MI-MBI teď nahrazuje původní MI-RIC, případně MI-SIN. Pro případné uznání předmětu MI-MBI musí student mít v minulosti úspěšně absolvované dva předměty MI-RIC a MI-SIN. Ty mu pak nelze uznat samostatně. # Máte-li uznaný předmět MI-FRI, můžete požádat o uznání zápočtu z předmětu MI-MBI a pak složit rozdílovou zkoušku. # K této skupině existuje doplněk se dvěma předměty MI-IKM a MI-ADM.16, z nichž musíte splnit alespoň jeden. #

Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-WSI-ISM, verze 2017 [MI-WSI-ISM-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013757.html