Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teoretický seminář magisterský II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
MI-TS2 Z 4 2C
Přednášející:
Ondřej Suchý (gar.), Tomáš Valla (gar.)
Cvičící:
Ondřej Suchý (gar.), Tomáš Valla (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Teoretický seminář je výběrový předmět pro studenty, kteří se chtějí teoretickou informatikou zabývat hlouběji. Ke studentům se přistupuje individuálním způsobem a probírají se zajímavá témata ze současného výzkumu v oblasti teoretické informatiky. Součástí předmětu je tak práce s vědeckými články a jinou odbornou literaturou. Kapacita předmětu je omezena kapacitními možnostmi učitelů semináře.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-TS3/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-TS3/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2677306.html