Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Architektura a stavitelství

Studijní program: Architektura a stavitelství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BA20150100 obor Architektura a stavitelství, 1. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BA20150200 obor Architektura a stavitelství, 2. semestr V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
27
BA20150300 obor Architektura a stavitelství, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BA20150400 obor Architektura a stavitelství, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BA20190500 obor Architektura a stavitelství, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BA20190600 obor Architektura a stavitelství, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BA20150700 obor Architektura a stavitelství, 7. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 203
Povinně volitelné předměty
BA20180800_2 program/obor Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BA20150300_V volitelné předměty pro obor Architektura a stavitelství
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BA20150100_1 obor Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BA20190200_1 Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 1)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
BF20190201_J povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BF20190302_J povinně volitelný jazyk - 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 3
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BA20180800_1 program/obor Architektura a stavitelství, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
24
Minimální počet kreditů 24
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí od roku 2019

program/obor Architektura a stavitelství, bakalářská práce [BA20180800_1]

doplněno 127BPAA

program/obor Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr [BA20180800_2]

doplnění 129YPSA

obor Architektura a stavitelství, 5. semestr [BA20190500]

včetně 129AT02

obor Architektura a stavitelství, 6. semestr [BA20190600]

včetně 129AT03

Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019329.html