Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stavební hmoty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123SH01 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Miloš Jerman, Alena Vimmrová (gar.), Eva Vejmelková
Cvičící:
Miloš Jerman, Alena Vimmrová (gar.), Jaroslav Čižmodij Dušek, Magdaléna Doleželová, Lukáš Fiala, Jan Fořt, Jan Kočí, Václav Kočí, Jiří Maděra, Šimon Marušiak, Michaela Petříková, Vojtěch Pommer, Lenka Scheinherrová, Eva Vejmelková, Lucie Zemanová
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy materiálového zkušebnictví.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

1. Pojem stavební hmoty. Materiály podle základní funkce. Zákonné požadavky na stavební hmoty. Optimální materiálové řešení. Materiály podle složení. Zkušebnictví a správná laboratorní praxe

2. Zkoušení a odběr vzorků. Základní vlastnosti materiálů spojené s objemem a hmotností.

3. Mechanické vlastnosti materiálů ? pevnost, modul pružnosti.

4. Mechanické vlastnosti materiálů. Křehkost a houževnatost. Tvrdost. Únavová pevnost. Adheze a koheze.

5. Vlhkostní vlastnosti. Tepelně technické vlastnosti. Trvanlivost materiálů.

6. Vzdušná pojiva (sádra, vápno). Hydraulická pojiva (Portlandský cement). Geopolymery.

7. Beton. Základní pojmy. Složky betonu. Označování betonu. Návrh betonové směsi.

8. Železobeton. Vysokohodnotné betony. Těžké betony. Lehké betony. Polystyrenbeton. Betonové prefabrikáty. Sklobeton. Malty.

9. Stavební kámen. Kusová staviva na bázi hlíny. Výrobky z nepálené hlíny. Pálená cihla. Střešní krytina. Obkladová a dlažební keramika. Keramické nosníky. Autoklávované výrobky.

10. Kovy. Struktura a obecné vlastnosti kovů. Kovy železné. Ocel, litina. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Zinek a titanzinek. Ostatní kovy.

11. Dřevo. Vlastnosti, škůdci, ochrana dřeva. Druhy, pilařské výrobky. Materiály na bázi dřeva. Materiály na bázi celulózy. Ovčí vlna.

12. Živice. Přírodní a ropné asfalty. Modifikace asfaltu. Výrobky z asfaltu. Sklo. Vlastnosti a výrobky.

13. Polymerní materiály. Rozdělení plastů. Hlavní termoplasty. Významné reaktoplasty.

Osnova cvičení:

1. Úvod, objemová hmotnost, hustota

2. Laboratorní cvičení 1: Zkoušení cementu I

3. Laboratorní cvičení 2: Zkoušení kameniva

4. Laboratorní cvičení 3: Zkoušení cementu II

5. Laboratorní cvičení 4: Modul pružnosti

6. Laboratorní cvičení 5: Zkoušení pevnosti v tahu

7. Laboratorní cvičení 6: Tepelná vodivost

8. Příklady 1: Objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, čára zrnitosti

9. Příklady 2: Pevnosti, modul pružnosti, návrh betonové směsi

10. Seminář 1: Silikátové materiály a pojiva

11. Seminář 2: Přírodní materiály

12: Seminář 3: Kovové materiály

13. Seminář 4: Polymery

Cíle studia:

Seznámení se stavebními materiály. Základní orientace v oblasti jejich vlastností, použití a zkušebních metod.

Studijní materiály:

!Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1

!Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5

?Soutsos M., Domone, P.: Construction Materials. Their Nature And Behaviour, Taylor & Francis Group; 2017, ISBN 9781498741101.

?Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8

?Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0

? Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN80-86769-39-9

?Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-338

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
místnost TH:A-338

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
místnost TH:A-338

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
Út
St
místnost TH:B-286

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:A-338

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
místnost TH:A-338

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
Čt
místnost TH:A-338

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
místnost TH:A-338

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
místnost TH:A-338

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
místnost TH:A-338

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338

místnost TH:A-338

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A338
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
Út
místnost TH:A-336

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
St
místnost TH:D-1122

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1122
místnost TH:A-336

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
místnost TH:A-336

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
Čt

místnost TH:A-336

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A336
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2334006.html