Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra materiálového inženýrství a chemie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
123ABP Advanced Bachelor Project
 
Předmět není vypsán
123AMP Advanced Master Project
 
Předmět není vypsán
D23AUM Akustická a ultraakustická měření česky Předmět je vypsán
D23ACH Aplikovaná chemie česky ZK 2P Předmět je vypsán
D23ACHP Aplikovaná chemie – praktická laboratorní cvičení česky ZK 2C Předmět není vypsán
123BPR Bachelor Project
 
Z 10 8C Předmět není vypsán
123BPRO Bachelor Project
 
Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
123BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
123BAPC Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
123BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
123BAPM Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
123BM01 Building Materials
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123CHE Chemie česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
123CH01 Chemie
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
123XCHR Chemie - repetitorium
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
123CHS Chemie silikátových materiálů
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
123YCHS Chemie ve stavebnictví
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
123CHEM Chemie ve stavebnictví
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123CS01 Chemistry Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
123BUC Chemistry
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
123DSM Degradace stavebních materiálů
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
123DPP Diploma project
 
Z 30 24C Předmět je vypsán
123DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
123DISE Diplomový seminář
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
123DIS Diplomový seminář
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
123DISM Diplomový seminář
 
česky Z 5 4C Předmět není vypsán
123EPMA Ekologicky příznivé materiály
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D23FAE Fyzikální a aplikovaná elektronika
 
česky Předmět není vypsán
D23IMP Interakce materiálu a vnějšího prostředí česky Předmět je vypsán
123MED Material Engineering Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123MAEN Material engineering
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
123MAI Materiálové inženýrství česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123MAIN Materiálové inženýrství
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D23MAI Materiálové inženýrství česky Předmět je vypsán
123MI1 Materiálové inženýrství 1
 
česky ZK 4 3P Předmět není vypsán
123MINZ Materiálové inženýrství 2
 
česky Z,ZK 8 5P+2C Předmět není vypsán
123MI2 Materiálové inženýrství 2
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
123MAOP Materiály pro ochranu památek
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D23MEK Mechanika kontinua česky Předmět je vypsán
D23MTV Měření termofyzikálních vlastností materiálů česky Předmět je vypsán
123YNTP Num. analýza transp. procesů
 
česky Předmět není vypsán
123YATP Numerická analýza transportních procesů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D23OPT Optika a elektronika
 
česky Předmět není vypsán
123P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
123P02M Projekt 2M
 
česky KZ 6 4C Předmět není vypsán
D23STF Stavební fyzika
 
česky Předmět není vypsán
123SH01 Stavební hmoty česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123SHMA Stavební hmoty česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
123SHR Stavební hmoty R
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
123YSHA Stavební hmoty v architektuře
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
123YSMA Stavební materiály pro sofistikované aplikace
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
123SSVM Studium struktury a vlastností materiálů
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
123YTVM Technologie výroby stavebních materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123TVSM Technologie výroby stavebních materiálů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123TVVM Tepelné a vlhkostní vlast. materiálů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D23TJ1 Transportní jevy v materiálech I česky Předmět je vypsán
D23TJ2 Transportní jevy v materiálech II česky Předmět je vypsán
123TM1 Transportní procesy v materiálch 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D23TPM Transportní procesy v materiálech česky Předmět je vypsán
123TPM Transportní procesy v materiálech
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
123YTM2 Transportní procesy v materiálech 2
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
123VPMA Vliv prostředí na stavební materiály
 
česky Z,ZK 7 2P+2C Předmět není vypsán
D23TFV Vybrané statě o turbulentním proudění
 
česky Předmět není vypsán
123ZFCH Základy fyzikální chemie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123ZAZK Základy zkušebnictví
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D23RTP Řešení transportních jevů na počítači česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11123.html