Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Programování v jazyku Scala

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PSL Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jiří Daněček (gar.)
Cvičící:
Jiří Daněček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Náplní předmětu jsou pokročilé technologie programování v jazyce Java (Java EE a Spring ) pro vývoj informačních systémů, které spolupracují s databázemi a jsou přístupné přes webové rozhraní.

Požadavky:

Semestrální projekt.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-EJA

Osnova přednášek:

1. Úvod do Java Enterprise Edition

2. JavaServer Faces 1

3. JavaServer Faces 2

4. Enterprise Java Beans

5. Java Persistence API

6. Context and Dependency Injection

7. Java Message Service

8. Webové služby

9. Transakce

10. Aplikační server

11. Zátěžové testování, performance

12. Novinky a trendy v Java Enterprise Edition

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Servlety, JavaServer Pages

2. JavaServer Pages Standard Tag Library

3. JavaServer Faces

4. Enterprise Java Beans

5. Java Persistence API

6. Context and Dependency Injection

7. Java Message Service

8. Webové služby

9. Transakce

10. Práce na semestrálním projektu

11. Klastrování

12. Zátěžové testování

13. Odevzdávání semestrálního projektu

Cíle studia:

1. Seznámit se s koncepty používanými v JEE 6

2. Získat přehled o technologiích JEE 6

Studijní materiály:

1. Java EE 6 tutorial http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/

2. Getting Started with Java EE 6 Applications http://netbeans.org/kb/docs/javaee/javaee-gettingstarted.html

3. The Java EE 6 Tutorial: Basic Concepts (4th Edition) http://www.amazon.com/Java-EE-Tutorial-Basic-Concepts/dp/0137081855

4. The Java EE 6 Tutorial: Advanced Topics (4th Edition) http://www.amazon.com/Java-EE-Tutorial-Advanced-Topics/dp/0137081863

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2048806.html