Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Programování v Ruby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-RUB KZ 4 0P+3C česky
Přednášející:
Cyril Černý (gar.)
Cvičící:
Cyril Černý (gar.), Petr Pulc (gar.), Jakub Jirůtka
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět posluchače seznámí s programováním v objektovém jazyku Ruby. Důraz je kladen na pochopení jak objektových tak i funkcionálních rysů jazyka. Od studentů se očekává základní znalost programování (Java, C++, ..). V první polovině semestru jsou postupně probrány základní prostředky jazyka Ruby. Druhá polovina předmětu se zabývá především metodikou programování (návrhové vzory) a pokročilejšími prostředky jazyka. Vše je ilustrováno na příkladech.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem. Předpokladem k získání zápočtu je odevzdání funkčního projektu.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-RUB

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Úvod. Seznámení s vývojovým prostředím

2. Objekty, třídy

3. Standardní datové typy a práce s nimi

4. Výrazy (přiřazení, ..)

5. Základní datové struktury (kolekce)

6. Kolekce, iterátory a bloky

7. Tvorba testů

8. Moduly, mixiny

9. Zpracování výjimek a jejich použití

10. Návrhové vzory I

11. Návrhové vzory II

12. Důležité knihovny, frameworky (Ruby on Rails) jazyka Ruby

13. Kontrola semestrálních prací

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základními i pokročilými technikami programování v jazyku Ruby, důraz je kladen na pochopení jak objektových tak i funkcionálních rysů jazyka. Studenti porozumí nejen samotnému jazyku, ale především se naučí využívat jeho předností v praxi. Dále se studenti seznámí s použitím významných návrhových vzorů v prostředí jazyka. Předmět předpokládá základní znalost programování v některém z vyšších programovacích jazyků (Java, C++, ..).

Studijní materiály:

Peter Cooper: Beginning Ruby: From Novice to Professional, APRESS

Russ Olsen: Design Patterns in Ruby, Addison-Wesley, 2007

http://ruby-doc.org/docs/ProgrammingRuby/

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni napr: 0p+3c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1477706.html