Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FY2 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Magnetické pole, elektromagnetické pole. Optika, kvantové vlastnosti záření. Úvod do kvantování, H atom, víceelektronové atomy, atomové jádro. Úvod do fyziky pevných látek.

Požadavky:

Znalost pohybových rovnic, chování částic v elektrickém poli, vlnění, diferenciální a integrální počet funkce jedné a více proměnných, zákony zachování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Sestavení a řešení pohybové rovnice pro nabitou částici v elektromagnetickém poli. Seznámení se s problematikou optiky a moderní fyziky.

Studijní materiály:

Nováková D., Malá Z., Novák R., Fyzika II, Praha, skriptum ČVUT, 2009

Malá Z., Nováková D., Vítů T.: Laboratorní cvičení z Fyziky II, Praha, skriptum ČVUT, 2011

Malá Z., Vítů T.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1459906.html