Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán MED bak.prez.13/14 (SKOK)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 13/14 1.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3.S.BP 11/12 3.sem.bak.prez.11/12 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4.S.BPMED 13/14 4.sem.MED bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
4.S.BPMED VÝBĚR 12/1 4.sem.MED výběr předmětů 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5.S.BPMED 13/14 5.sem.MED bak.prez.13/14 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
5.S.BPMED VÝBĚR 12/1 5.sem.MED výběr předmětu 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
6.S.BPMED 13/14 6.sem.MED bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
23
Minimální počet kreditů 126
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
2.S.BP 13/14 2.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
Y1-BMED 13/14 PVP bak.prez. MED 13/14 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-B-3.4 12/13 Jazyk bak. 5.6.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JZ-B-1,2 11/12 Jazyk bak.3.4.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007327.html