Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán LED bak.prez.11/12

Studijní obor: Letecká doprava
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 10/11 1.sem.bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
2.S.BP 10/11 2.sem.bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3.S.BP 11/12 3.sem.bak.prez.11/12 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
5.S.BLED 12/13 5.sem.LED bak.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
21
5.S.BLED VÝBĚR 12/1 5.sem.LED výběr předmětu 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
6.S.BLED BC PRÁCE 1 6.sem.LED bakalářská práce 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
6.S.BLED 12/13 6.sem.LED bak.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
23
Minimální počet kreditů 135
Semestrální projekt
XP4,5,6 11/12 Projekty prez.4.5.6.sem.11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BLED 11/12 4.sem.LED bak.prez.11/12 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
23
Minimální počet kreditů 23
Povinně volitelné předměty
Y1-BLED 11/12 PVP bak.prez. LED od 11/12 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
JZ-B-3.4 12/13 Jazyk bak. 5.6.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JZ-B-1,2 11/12 Jazyk bak.3.4.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30002877.html