Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán ITS bak.prez.15/16

Studijní obor: Inteligentní dopravní systémy
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
5.S.BITS 16/17 5.sem.ITS bak.prez. (od) 16/17 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
21
6.S.BITS 16/17 6.sem. ITS bak.prez. (od) 16/17 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
21
1.S.BP 13/14 1.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3.S.BP 14/15 3.sem.bak.prez.14/15 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
Minimální počet kreditů 99
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. 13/14 (pro B3710) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BITS 15/16 4.sem.ITS bak.prez.(od)15/16 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
26
2.S.BP 13/14 2.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
Minimální počet kreditů 56
Povinně volitelné předměty
Y1-BITS 15/16 PVP bak.prez.ITS 15/16 V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
10
Minimální počet kreditů 10
Jazyky
JZ-B-3,4 16/17 Jazyk bak. 5., 6.sem. od 16/17 (pro B3710) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JZ-BITSBEZ-1 15/16 Jazyk bak.3.sem.oborů ITS a BEZ od 15/16 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 9
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013440.html