Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Matematika pro informatiku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-MPI Z,ZK 7 3P+2C česky
Přednášející:
Štěpán Starosta (gar.), Martin Holeňa, Tomáš Kalvoda
Cvičící:
Štěpán Starosta (gar.), Tomáš Kalvoda, Jan Spěvák, František Štampach
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Předmět se zabývá vybranými tématy z obecné algebry a teorie čísel s důrazem na modulární aritmetiku a konečné struktury, z počítačové aritmetiky a reprezentací čísel v počítači a s tím spojenými nepřesnostmi výpočtů na počítačích, z analýzy funkcí více proměnných a ze spojité optimalizace. Poskytuje příklady informatických aplikací matematiky, jako je diskrétní Fourierova transformace a fuzzy řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy algebry: grupoid, monoid, grupa, homomorfizmus.

2. Cyklické a konečné grupy a jejich vlastnosti.

3. Problém diskrétního logaritmu v různých grupách, aplikace v kryptografii.

4. Okruhy, tělesa a obory integrity.

5. Modulární aritmetika a rovnice v konečných tělesech.

6. Reprezentace čísel v počítači a chyby vznikající při výpočtech s pohyblivou řádovou čárkou.

7. Numerické řešení soustav lineárních rovnic, hledání vlastních čísel, stabilita numerických algoritmů.

8. Analýza funkcí více proměnných: parciální derivace a integrace.

9. Metody hladké optimalizace. Důležité optimalizační úlohy v informatice.

10. Vázané extrémy funkcí více proměnných.

11. Integrál funkce více proměnných.

12. Diskrétní Fourierova transformace.

13. Matematika neurčitosti: fuzzy množiny a práce s nimi.

Osnova cvičení:

1. Opakování: funkce, derivace, polynomy.

2. Grupoid, pologrupa, monoid, grupa.

3. Cyklická grupa, generátor.

4. Homomorfizmus, diskrétní logaritmus, těleso a okruh.

5. Konečná tělesa řádu neprvočíselného řádu.

6. Modulární mocnění, CRT, diskrétní logaritmus.

7. Strojová čísla a počítání s nimi.

8. Funkce více proměnných, parciální derivace.

7. Extrémy funkcí více proměnných.

10. Vázané extrémy funkcí více proměnných.

11. Integrace funkcí více proměnných.

12. Fuzzy množiny a operace s nimi.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s partiemi matematiky, jejichž zvládnutí jim umožní snazší a hlubší pochopení látky

probrané v některých navazujících odborných předmětech.

Studijní materiály:

1. Dummit, D. S. - Foote, R. M. Abstract Algebra. Wiley, 2003. ISBN 978-0471433347.

2. Mareš, J. Algebra. Úvod do obecné algebry. Vydavatelství ČVUT, 1999. ISBN 978-8001019108.

3. Paar, Ch. - Pelzl, J. Understanding Cryptography. Springer, 2010. ISBN 978-3642041006.

4. Cheney, E. W. - Kincaid, D. R. Numerical Mathematics and Computing. Cengage Learning, 2007. ISBN

978-0495114758.

5. Higham, N. J. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. SIAM, 2002. ISBN 978-0898715217.

6. Marsden, J. - Weinstein, A. Calculus III. Springer, 1998. ISBN 978-0387909851.

7. Ross, T. J. Fuzzy Logic with Engineering Applications (3rd Edition). Wiley, 2010. ISBN 978-0470743768.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-MPI/

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni3p+1r+1c

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-MPI/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-1342
Kalvoda T.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TK:BS
Holeňa M.
Starosta Š.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:347
Starosta Š.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost TH:A-1342
Štampach F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TH:A-1342
Kalvoda T.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TH:A-1342
Štampach F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Út
místnost T9:347
Spěvák J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost TK:BS
Holeňa M.
Starosta Š.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:347
Spěvák J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Spěvák J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
NBFIT učebna
St
místnost T9:301
Starosta Š.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:301
Starosta Š.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1434606.html