Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Doktorské studium, kombinovaná forma

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Elektrotechnika a informatika Typ studia: Doktorské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Doktorský blok studia, kombinovaná forma
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinně volitelné předměty
PKKPPP Předměty doktorského studia V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 30)
20
Minimální počet kreditů 20
Počet předepsaných kreditů celkem 20
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 30

~Studijní plán je určen školitelem pro každého doktoranda individuálně.\\

Předměty doktorského studia [PKKPPP]

Aktuální předměty doktorského studia

Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10191504.html