Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Doktorské studium, strukturované prezenční

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Úvodní stránka Typ studia: neznámý prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Doktorské studium strukturované prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinně volitelné předměty
XPKKPPP Doktorské předměty XPkkppp V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů (maximálně 50)
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 30
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 50

~Studijní plán je určen školitelem pro každého doktoranda individuálně.\\

Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10191604.html