Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra architektury

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
129YG3D 3D Max česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129Y3D 3D max
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
D29AK Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody
 
česky Předmět je vypsán
129YGA1 ArchiCad 1 - základní česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129YAR1 ArchiCad 1- základní
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129YGA2 ArchiCad 2 - pokročilý česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129YAR2 ArchiCad 2- pokročilý
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129ACM1 Architectural CAD Modelling 1 KZ 3 3C KZ 3 3C Předmět je vypsán
129ACM2 Architectural CAD Modelling 2 KZ 3 3C KZ 3 3C Předmět je vypsán
129ACS1 Architectural composition studio
 
KZ 5 4C KZ 5 4C Předmět není vypsán
129AD1 Architectural drawing 1 KZ 4 3C Předmět je vypsán
129AD2 Architectural drawing 2
 
KZ 4 3C Předmět není vypsán
D29ARC Architecture and Construction Předmět je vypsán
129XAD1 Architektonická dílna 1 (1 týden)
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129XAD2 Architektonická dílna 2 (1 týden) česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129AKP Architektonická kompozice 1
 
česky Z 4 3P Předmět není vypsán
D29ATV Architektonická tvorba česky Předmět je vypsán
129AKR Architektonické kreslení
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
129AK1A Architektonické kreslení 1A
 
česky KZ 5 3C Předmět není vypsán
129XA3K Architektonické kreslení 3 česky Předmět je vypsán
129XAMO Architektonické modely
 
česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět není vypsán
129XAM1 Architektonické modely 1 česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129XAM2 Architektonické modely 2
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
D29ARK Architektura a konstrukce česky Předmět je vypsán
D29AIS Architektura inženýrských staveb česky Předmět je vypsán
129AIST Architektura inženýrských staveb
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
129ATK Atelier arch. kompozice
 
česky KZ 5 4C KZ 5 4C Předmět není vypsán
129ATA1 Atelier arch. tvorby 1
 
česky KZ 8 6C Předmět není vypsán
129ATV2 Atelier arch. tvorby 2
 
česky KZ 8 6C KZ 8 6C Předmět není vypsán
129AT3 Atelier arch. tvorby 3
 
česky KZ 10 8C Předmět není vypsán
129AAKA Atelier architektonicko-konstrukční
 
česky KZ 9 7C Předmět není vypsán
129ATAZ Atelier architektonické tvorby - základní
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
129ATZ1 Atelier architektonické tvorby - základní 1
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
129ATZ2 Atelier architektonické tvorby - základní 2 česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
129AT01 Atelier architektonické tvorby 1
 
česky KZ 6 6C Předmět není vypsán
129AT02 Atelier architektonické tvorby 2 česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
129AT03 Atelier architektonické tvorby 3
 
česky KZ 9 8C Předmět není vypsán
129ATA3 Atelier architektonické tvorby 3
 
česky KZ 10 8C Předmět není vypsán
129INT2 Atelier interieru
 
česky KZ 6 5C Předmět není vypsán
129ATKS Atelier konstrukční
 
česky KZ 9 6C KZ 9 6C Předmět není vypsán
129ATV4 Atelier tvorby - konstrukční česky KZ 9 6C KZ 9 6C Předmět je vypsán
129ATM1 Atelier tvorby - magisterský 1
 
česky KZ 9 7C KZ 9 7C Předmět není vypsán
129ATM2 Atelier tvorby - magisterský 2
 
česky KZ 9 7C Předmět není vypsán
129AAKO Ateliér architektonické kompozice česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
129AMG1 Ateliér tvorby - magisterský 1 česky KZ 14 12C Předmět je vypsán
129AMG2 Ateliér tvorby - magisterský 2 česky KZ 16 12C Předmět je vypsán
129BPAA Bakalářská práce česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
129BPA Bakalářská práce (A)
 
česky Z 16 16C Z 16 16C Předmět není vypsán
129YCIN Cinema
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129YGCI Cinema česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
175C4D Cinema4D - free modelling
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
129C4D Cinema4D - free modelling
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
129CTA Composition and Theory of Architecture KZ 2 2C KZ 2 2C Předmět je vypsán
129CTAR Composition and Theory of Architecture
 
KZ 3 3C KZ 3 3C Předmět není vypsán
129DS1 Design studio 1 (Residential buildings) KZ 7 6C KZ 7 6C Předmět je vypsán
129ADM1 Design studio 1M KZ 8 7C KZ 8 7C Předmět je vypsán
129DS2 Design studio 2 (Civil buildings) KZ 9 7C KZ 9 7C Předmět je vypsán
129ADM2 Design studio 2M
 
KZ 8 7C KZ 8 7C Předmět není vypsán
129DS3 Design studio 3 KZ 9 7C KZ 9 7C Předmět je vypsán
129ADM3 Design studio 3M
 
KZ 8 7C KZ 8 7C Předmět není vypsán
129DS4 Design studio 4
 
KZ 9 7C KZ 9 7C Předmět není vypsán
129DEAR Development of architecture Z 3 2P Z 3 2P Předmět je vypsán
129DA1 Development of architecture 1
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
129DAR1 Development of architecture 1 ZK 3 2P ZK 3 2P Předmět je vypsán
129DA2 Development of architecture 2
 
KZ 4 3P+1C Předmět není vypsán
129DA4 Development of architecture 4
 
Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
129DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
129DE1 Dějiny architektury 1
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
129DA01 Dějiny architektury 1 česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
129DE2A Dějiny architektury 2
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
129DA02 Dějiny architektury 2
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
129DA03 Dějiny architektury 3 česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
129DE3 Dějiny architektury 3
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
129DEA4 Dějiny architektury 4
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
129YDA4 Dějiny architektury 4
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
129DEUM Dějiny umění česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
129DUM Dějiny umění
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
129GPA Grafická prezentace architektury česky KZ 5 5C Předmět je vypsán
D29HSP Historické stavby v soudobých podmínkách česky Předmět je vypsán
129IHTP Industrial Heritage - Theory and Practice
 
Z 2 1P Předmět není vypsán
129IHT Industrial Heritage - Theory and Practice
 
Z 2 2P Předmět není vypsán
D29IA Industriální archeologie - základy vědecké práce v oboru česky Předmět je vypsán
D29INF Informatika
 
česky Předmět není vypsán
129INT Interier česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
129IN1 Interior 1 KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
129IN2 Interior 2
 
KZ 6 5C Předmět není vypsán
129XIND Interiér a design
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129IDS1 International Design Studio 1 KZ 6 6C Předmět je vypsán
129IDS2 International Design Studio 2
 
KZ 9 8C Předmět není vypsán
129INDS Introductory design studio KZ 6 4C KZ 6 4C Předmět je vypsán
D29KKS Komunikace a komunita - site specific projekty, sociologie a psychologie prostoru
 
česky Předmět je vypsán
129XA4K Kreslení v plenéru (1 týden)
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
D29KCV Kulturně-civilizační vývoj Evropy česky Předmět je vypsán
129XMEK Membránové konstrukce česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D29MPO Metodika projektování obnovy a rekonstrukce staveb a sídlišť
 
česky Předmět není vypsán
D29MVP Metodika vědecké práce
 
česky Předmět není vypsán
D29NOB Nauka o budovách - typologie staveb
 
česky Předmět není vypsán
129NB01 Nauka o budovách 1 česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
129NB02 Nauka o budovách 2
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
129NB2A Nauka o budovách 2A
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
129NB03 Nauka o budovách 3 česky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
129NB3 Nauka o budovách 3
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
129NB4 Nauka o budovách 4
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
129NB5A Nauka o budovách 5
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
129NBUA Nauka o budovách A
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
129OOP Ochrana a obnova památek
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
129YOPA Ochrana památek
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
D29POI Památková ochrana technických a industriálních objektů
Eva Dvořáková, Petr Freiwillig 
česky Předmět je vypsán
129PAPE Památková péče v architektuře česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
D29PPG Pokročilá počítačová grafika česky Předmět je vypsán
129PCA Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2C KZ 2 2C Předmět není vypsán
129PGA1 Počítačová grafika 1
 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
129PGA2 Počítačová grafika 2
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
D29PMV Počítačové modelování, projektování a vizualizace
 
česky Předmět není vypsán
129TWP Prague Architecture - Field trips KZ 3 3P KZ 3 3P Předmět je vypsán
129XPTF Praktikum tvůrčí fotografie
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
D29PRA Průmyslová revoluce - architektura a umění česky Předmět je vypsán
129YPR Průmyslové dědictví
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
D29PDC Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana česky Předmět je vypsán
D29PDK Průmyslové dědictví – klasifikace konverzí česky Předmět je vypsán
D29PU Průmyslové úhory – vývoj politik a příklady realizace česky Předmět je vypsán
129XPAR Psychologie architektury česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
D29PZV Přestavba zemědělské výrobní základny česky Předmět je vypsán
129ROPA Rekonstrukce a ochrana památek
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
129YGRE Revit česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129YREV Revit
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
D29AIH Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí česky Předmět je vypsán
129SAR Současná architektura
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D29SHP Stavebně historický průzkum česky Předmět je vypsán
D29TPB Technický a průmyslový boom - krize – dědictví česky Předmět je vypsán
D29TEA Teorie architektury česky Předmět je vypsán
129TSAR Teorie současné architektury
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
129TSTP Tradiční stavební technologie a profese
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
D29VAR Venkovská architektura česky Předmět je vypsán
D29VPU Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje česky Předmět je vypsán
D29VKT Vybrané kapitoly z typologie staveb česky Předmět je vypsán
129XZPP Za památkami Prahy
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
D29ZPP Základy památkové péče v architektuře česky Předmět je vypsán
D29ZVP Základy vědecké práce pro architekty česky Předmět je vypsán
129XUFP Úvod do fotografické praxe česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129UNA Úvod do navrhování architektury česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
129UPP Úvod do profesní praxe česky Předmět je vypsán
D29UPV Územní plánování venkovského prostoru česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11129.html