Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Nauka o budovách 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129NB03 Z 3 2P+1C česky
Přednášející:
Jana Hořická, Luboš Knytl (gar.), Petra Novotná, Tomáš Šenberger
Cvičící:
Luboš Knytl (gar.), Pavla Grünerová, Eva Kosíková, Petra Novotná, Tomáš Šenberger
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

1.Stavby pro průmysl - Úvod do tématiky - průmyslová revoluce, (1.0, 2.0, 3.0), přehled typologických druhů.

2.Stavby pro průmysl - Jednoúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb.

3.Stavby pro průmysl - Víceúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, zastavovací plán, příklady staveb.

4.Stavby pro průmysl - Kombinované výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb.

5.Stavby pro průmysl - Průmyslové dědictví, konverze výrobních staveb.

6.Stavby pro průmysl - Brownfields, vznik, typy, možnosti využití.

7.Stavby pro zemědělství - Obecné zásady navrhování zemědělských (hospodářských staveb a jejich souborů. Urbanistické, územní a přírodní podmínky pro výběr staveniště,

doprava a manipulace v zemědělských stavbách

a souborech, hygiena práce a veterinární ochrana zvířat, architektura a úprava prostředí.

8.Stavby pro zemědělství - Stáje a zařízení pro hospodářská zvířata (ustájovací prostory, příslušenství, technologické linky), ustájení skotu (dojnice, telata, jalovice, býčci), ustájení

prasat (výkrm prasat).

9.Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování sena a stelivové slámy, skladování siláže a senáže.

10.Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování jadrných a tvarovaných krmiv, skladování slamnatého

hnoje a kejdy. Skladování produktů rostlinné výroby (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování obilí, brambor, ovoce a zeleniny.

11.Stavby pro zemědělství - Konstrukční řešení zemědělských (hospodářských) staveb, nosné, obvodové a vnitřní (stájové) konstrukce, osvětlení, větrání.

12.Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - urbanistická hlediska.

13.Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - technologická

a konstrukční hlediska, architektonická hlediska.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Petr Hájek a kolektiv, Pozemní stavitelství IV pro SPŠS (Sobotáles), 2006

!Sýkora, J., Venkovský prostor II. - Územní plánování vesnice a krajiny (skriptum ČVUT), 2002

?Beran, L., Valchářová,Vl., Pražský industriál, VCPD, Praha 2006

?Beran, L., Valchářová,Vl., Industriál libereckého kraje, VCPD, Praha 2008

?Dvořáková,E., Fragner.B., Šenberger.T., Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-223

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C223
St
Čt
místnost TH:A-833

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-833

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-833

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-833

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-833

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-833

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4770206.html