Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Architektonické kreslení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AKR KZ 4 3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

1.Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba).

2.Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba, kolorovaná kresba).

3.Kresba sestavy geometrických těles s přírodninou (tužkokresba).

4.Kresba figury - pochopení základních proporčních souvislostí (tužkokresba).

5.Kresba figury - kresba podle dřevěných panáků (tužkokresba).

6.Kresba figury - kresba podle skutečného živého modelu (tužkokresba).

7.Kresba přírodnin, stromů (tužkokresba).

8.Kresba přírodnin, stromů - nácvik stafáže (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).

9.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba).

10.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba).

11.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).

12.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).

13.Konzultace, dopracování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Sýkora, J.: Odborné kreslení, Grada, 2011, 120 s. ISBN 978-80-247-3635-8

!Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., ISBN 978-80-01-04115-4

?Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8

?Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice. Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3

?Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s. ISBN: 978-80-247-5248-8.

:Dřevění panáci pro nácvik kresby

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4175306.html