Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
124YADO Akustika a denní osvětlení budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YBEX Beton v extrémních podmínkách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YCPV Cirkulární principy ve výstavbě budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDSR Demolice staveb a recyklace materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
210YDSM Diagnostika vlastností stav. materiálů a výrob česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDPH Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YDKM Dřevěné konstrukce a mosty česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YGSM Geotechnický software pro numerické modely česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
125OZE1 Obnovitelné zdroje energie česky ZK 3 2P ZK 3 2P Předmět je vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPRS Poruchy a rekonstrukce budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPBS Principy požární bezpečnosti staveb česky ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
132PRPM Přetváření a porušování materiálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134YROK Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSEI Seizmické inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
210YSB Speciální betony česky Z 2 2P Z 2 2P Předmět je vypsán
132YSSK Spolehlivost stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YSMK Stabilita a modelování ocelových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YKPA Statika v architektuře
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
122YTSD Technologie výroby stavebních dílců česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022047-NC20230102_2.html