Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán PIL bak.prez.11/12

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BPIL 10/11 1.sem.PIL bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2.S.BPIL 10/11 2.sem.PIL bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
3.S.BPIL 12/13 3.sem.PIL bak.prez.12/13 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
27
5.S.BPIL 13/14 5.sem.PIL bak.prez.13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
6.S.BPIL 13/14 6.sem.PIL bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 147
Povinné předměty programu
4.S.BPIL 11/12 4.sem.PIL bak.prez.11/12 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
27
Minimální počet kreditů 27
Jazyky
JZ-B-1,2 11/12 Jazyk bak.3.4.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001249.html