Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.sem.PIL bak.prez.10/11

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
18MRI2 Materiály 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21N Navigace
 
česky ZK 4 4P+0C Předmět není vypsán
21PVY1 Praktický pilotní výcvik 1
 
česky Z 2 0+1 Předmět není vypsán
21PSL Provozní postupy a související legislativa
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
18ST Statika
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14SIAP Sítě a protokoly
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
21TPIL Teorie pilotního výcviku
 
česky Z,ZK 7 4+4 Předmět není vypsán
00TVC2 Tělesná výchova 2
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
14UPRO Úvod do programování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30001249-2.S.BPIL_10_11.html