Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

3.sem.PIL bak.prez.12/13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11FY2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
21PLL1 Plánování a provádění letu 1
 
česky KZ 4 2+1 Předmět není vypsán
12PPOK Projektování pozemních komunikací
 
česky KZ 3 1P+2C+10B Předmět je vypsán
21RN Radionavigace
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
21RFS Radiotelefonie a spojení
 
česky KZ 4 1+2 Předmět není vypsán
14ZAET Základy elektrotechniky
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
14UATT Úvod do automatizační a telekomunikační techniky
 
česky KZ 2 3+0 Předmět není vypsán
16UDDM Úvod do dopravní a manipulační techniky
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30001249-3.S.BPIL_12_13.html