Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povinné předměty specializace Webové inženýrství, verze 2021

Garant: Ing. Lukáš Bařinka, email: Lukas.Barinka@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BI-AWD.21 Administrace webového a DB serveru česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-BIG.21 DB technologie pro Big Data česky KZ 5 2P+2C KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-MDF.21 Moderní datové formáty česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
BI-PJS.21 Programování v jazyku Javascript
 
česky KZ 5 3C Předmět není vypsán
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BI-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-TWA.21 Tvorba webových aplikací česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-VWM.21 Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BI-IDO.21 Úvod do DevOps česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024210-BI-PS-WI.21.html