Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tvorba webových aplikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TWA.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
David Bernhauer
Přednášející:
David Bernhauer
Cvičící:
David Bernhauer, Filip Glazar
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je základním kurzem vývoje webových aplikací. Na počátku se studenti seznámí s HTTP a jeho možnostmi a částečně též s některými vlastnostmi jazyků pro popis struktury (HTML) a prezentace (CSS) dokumentů na webu. Tyto znalosti poskytnou nezbytný základ pro vývoj webových aplikací, který bude demonstrován na moderních knihovnách usnadňujících vývoj webových aplikací. Serverová strana bude demonstrována na technologii PHP s využitím frameworků Symfony 2, Doctrine 2.

Vývoj na klientské straně bude probíhat v jazyce Javascript s využitím knihovny jQuery a případně MV* frameworku React.

Požadavky:

Předmět požaduje znalosti OOP v rozsahu předchozích předmětů doporučeného průchodu studijním plánem. Dále jsou požadovány znalosti relačních databází, metod softwarového inženýrsví a základů počítačových sítí.

Je doporučeno před zapsáním tohoto předmětu absolvovat též volitelný předmět BI-PHP, ve kterém je vyučována syntaxe jazyka PHP a je demonstrováno použití dalších nástrojů, které usnadňují vývoj v těchto jazycích. Úroveň znalosti PHP požadovaná v rámci předmětu je však základní na úrovní znalosti předmětu BI-PA1 a BI-PA2, tudíž studenti by neměli mít problém v rámci postupného samostudia jazyk zvládnout.

Osnova přednášek:

1. Protokol HTTP a jazyk HTML

2. Kaskádové styly (CSS)

3. Nástroje pro vývoj webových aplikací

4. Návrhové vzory a architektura webové aplikace

5. Stav webové aplikace, persistence dat.

6. Návrh a zpracování formulářů (interakce s uživatelem).

7. Webové služby

8. JS, zpracování událostí a Document Object Model (DOM)

9. Moderní webové přístupy I

10. Autentizace a autorizace

11. Bezpečnost webových aplikací

12. Moderní webové přístupy II

13. Případové studie / Prezentace týmů

Osnova cvičení:

1. HTML

2. CSS

3. Základy dynamických stránek

4. Seznámení se Symfony

5. Seznámení s Doctrine

6. Symfony: Formuláře

7. Doctrine: Asociace, Symfony: Služby

8. REST API

9. JavaScript

10. AJAX

11. Bezpečnost

12. Symfony: Autentizace a autorizace

13. Prezentace týmů

Cíle studia:

Studenti budou schopni navrhovat a implementovat webové aplikace (na serverové i klientské straně). Jako primární jazyk v kurzu je využit jazyk PHP, který je jedním z nejpopulárnější programovacích jazyků pro psaní dynamických webových stránek, ale znalosti získané studenty jsou aplikovatelné obecně. Studenti získají znalosti k návrhu a implementaci částí komplexních aplikací, jako jsou, e-shopy, galerie, kalendář a jiné. Budou představeny i nástroje pro rychlý a bezpečný vývoj webových aplikací.

Studijní materiály:

1. Frain B. : Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques (3rd Edition). Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839211560.

2. Daigneau R. : Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful Web Services. Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0321544209.

3. Mitchell L.J. : PHP Web Services. O'Reilly Media, 2013. ISBN 978-1449356569.

4. Elliott E. : Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries. O'Reilly Media, 2014. ISBN 978-1491950296.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6695806.html