Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v jazyku Javascript

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PJS.21 KZ 5 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy jazyka Javascript. Dále se studenti seznámí s některými doporučenými postupy a nástroji, které vývoj v programovém prostředí jazyka Javascript usnadňují.

Požadavky:

Student předmětu by měl ovládat základy algoritmizace, programování a OOP v rozsahu BI-PA1 a BI-PA2.

Osnova přednášek:

1. Základní syntaxe a datové typy.

2. Vývojové prostředí, ladění, pracovní workflow.

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury.

4. Funkce.

5. Knihovní funkce/objekty (řetězce, regulární výrazy, datové typy).

6. Základy OOP - prototyp, viditelnost.

7. [2] Používání OOP - uzávěr (closure), „dědičnost“, porovnávání objektů, serializace objektů.

9. Výjimky a chyby.

10. Události.

11. Javascript a web - Document Object Model.

12. Závislosti projektu a nástroje pro vývoj JavaScript aplikací.

13. Aktuální ECMAScript - nové vlastnosti a možnosti.

Osnova cvičení:

1. Základní syntaxe a datové typy.

2. Vývojové prostředí, ladění, pracovní workflow.

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury.

4. Funkce.

5. Knihovní funkce/objekty (řetězce, regulární výrazy, datové typy).

6. Základy OOP - prototyp, viditelnost.

7. [2] Používání OOP - uzávěr (closure), „dědičnost“, porovnávání objektů, serializace objektů.

9. Výjimky a chyby.

10. Události.

11. Javascript a web - Document Object Model.

12. Závislosti projektu a nástroje pro vývoj JavaScript aplikací.

13. Aktuální ECMAScript - nové vlastnosti a možnosti.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Cantelon M., Harter M., Holowaychuk TJ, Rajlich N.: Node.js in Action. Manning Publications, 2013. ISBN 978-1617290572.

2. Elliott E. : Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries. O'Reilly Media, 2014. ISBN 978-1491950296.

3. Flanagan D.: JavaScriptfThe Defnitive Guide (7th Edition). O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1491952023.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PJS/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PJS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6607906.html