Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_JIB RŽP 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BPJI1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
17BPJI2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
16DETE Detektory ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
16EXK Exkurze
 
Předmět není vypsán
17JARE Jaderné reaktory
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
16OSE Odborný seminář
 
česky Předmět není vypsán
16PADR Praktická analýza dat a rizik
 
KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16RAON Radiační ochrana
 
ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
16RAZP Radioaktivita v životním prostředí
 
Předmět není vypsán
16ZPRD Základní praktikum
 
Předmět není vypsán
12UPF1 Úvod do počítačové fyziky 1
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UPF2 Úvod do počítačové fyziky 2
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023625-BSPJIRZP3.html