Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_QTN volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02FG Fyzika grafenu popsaná Diracovou rovnicí
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02KCH Kvantová chemie
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
02KVK1 Kvantový kroužek 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
02KVK2 Kvantový kroužek 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18MEMC Metoda Monte Carlo
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11MONA Molekulární nanosystémy
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
12NF Nanofyzika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NOP Nelineární optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
18OOP Objektově orientované programování
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
11OPTX Optické vlastnosti pevných látek
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
02OKS Otevřené kvantové systémy
 
Předmět není vypsán
12OREZ Otevřené rezonátory
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
18PCP Pokročílé programování v C++
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
česky ZK 4 2+2 ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02QPRGA Quantum Programming
 
anglicky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
12RFO Rentgenová fotonika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02REP Reprezentace maticových Lieových grup
 
Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02SKTP Seminář kvantové teorie pole
 
Z 3 26P+13C Předmět není vypsán
01SUP Startupový projekt
 
česky Předmět není vypsán
12SOP Statistická optika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02SZD1 Statistické zpracování dat 1
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
02SZD2 Statistické zpracování dat 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
01TG Teorie grafů
 
česky Předmět není vypsán
01TIN Teorie informace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02UC1 Urychlovače částic 1
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
02UC2 Urychlovače částic 2
 
Předmět není vypsán
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02VPSFA Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky
 
Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
02ZQCD Základy kvantové chromodynamiky
 
česky Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
02ZELW Základy teorie elektroslabých interakcí
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023603-NMSPQTV.html