Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_IPLN 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11FDEL Fyzika dielektrik
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11FKOV Fyzika kovů
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11FMGL Fyzika magnetických látek
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11POLO Fyzika polovodičů
 
ZK 4 4P+0C Předmět není vypsán
11SMEX1 Seminář a exkurze 1
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX2 Seminář a exkurze 2
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11STPL Seminář teorie pevných látek
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
11TPL1 Teorie pevných látek 1
 
česky ZK 6 4+0 Předmět není vypsán
11TPL2 Teorie pevných látek 2
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
11VUIP1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+6 Předmět není vypsán
11VUIP2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023594-NMSPIPL1.html