Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

5. sem. bak. PRE DOS 22-23 povinné předměty (B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
616DYJ Dynamika jízdy vozidla
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
612MKOD Městská kolejová doprava
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
622PRES Prevence silničních nehod
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
622UAN Úvod do analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 1P+2C Předmět není vypsán
612ZELP Železniční provoz
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023047-5S_P_DOS_22-23_P.html