Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do analýzy silničních nehod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
622UAN KZ 2 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Důležité parametry silnic, typické rozměry vozidel, s-t diagram, jízda v oblouku, složky reakční doby, zpětné odvíjení nehodového děje, poměry při střetech vozidel z hlediska deformací a účinků na posádky, videozáznamy z crash testů, řešení otázky kdo řídil, dokumentace dopravních nehod, analýza stop, meze možností analýzy střetu, odbočování a vyhýbací manévr, technické překážky v rozhledu, viditelnost a rozlišitelnost, fáze soumraku a oslnění.

Požadavky:

konstrukce dopravních prostředků, kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony, kmitání, ráz, impulz, pružná a plastická deformace

detail: k622.fd.cvut.cz/downloads/22UAN.pdf

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze dopravních nehod, řešenými otázkami a mírou zohlednění vnějších vlivů.

Studijní materiály:

Šachl, J., Šachl, J., Schmidt, D., Mičunek, T., Frydrýn, M.: Analýza nehod v silničním provozu, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. 142 s. ISBN 978-80-01-04638-8.

Šachl, J., Šachl, J.: Adheze pneumatik v analýze silničních nehod, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, říjen 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2380306.html